Foglalás

Áraink bruttó árak, forintban értendők és az ÁFÁT-t tartalmazzák!

A foglalási rendszerben legkorábban foglalható időpont a mosttól számítva 2 óra. Ha ennél korábban venné igénybe szolgáltatásainkat, kérjük, keressen minket telefonon vagy email-ben.


Kettő vagy több pálya foglalása estén és/vagy 3 órát meghaladó foglalás esetén kérjük,
keressen minek az álabbi elérhetőségeink egyikén:

Mail: pearlharbor@pearlharbor.hu
Tel: +36 70 333 33 30

A Házirend célja, hogy meghatározza a Pearl Harbor Étterem & Bowling Centerben tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Előírja továbbá a Pearl Harbor komplexum rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok:

A Pearl Harbor Étterem & Bowling Center területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Szolgáltatásaink használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, illetve az ezen Házirendben foglaltakat.

A Pearl Harbor Étterem & Bowling Center területén tilos:

• a dohányzás, kivéve, a vonatkozó törvényi rendelkezések szerint e célra szabályosan kijelölt területet (1999. évi XLII. törvény), kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása
• minden olyan tevékenység, amely a Pearl Harbor Étterem & Bowling Center szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
• veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.)
• az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték

A Pearl Harbor Étterem & Bowling Center szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben lehet igénybe venni: Hétfőtől– Vasárnapig: 11.00 – 24.00 óráig, ill. előzetes egyeztetés alapján igény szerinti nyitással.

A Pearl Harbor Étterem & Bowling Center szolgáltatásait igénybe vevő vendég kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a létesítményt időben elhagyni.

Amennyiben a Pearl Harbor Étterem & Bowling Center területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet és esetleg azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, ha azt előzőleg (a reklámanyag készítésekor) nem jelezte.

A vendégek biztonsága érdekében, a Pearl Harbor Étterem & Bowling Center rendőrségre bekötött riasztóval rendelkezik. Pearl Harbor Étterem & Bowling Center egész terültén zárt láncú, rögzített videokamerás rendszer működik.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég, az igénybevett sport szolgáltatás ellenértékét a jól látható helyen kifüggesztett árjegyzékben foglaltak szerint köteles megtéríteni –illetve egyedi megállapodás esetén a szerződében foglaltak alapján.

Az állandó és előre befoglalt pályák a birtokba vétel előtt 24 órával mondhatók le térítésmentesen. Ellenkező esetben a foglalást végző vendég köteles a lemondásra nem került pályadíjat megtéríteni. A lefoglalt pályákat előre nem jelzett késés esetén 15 perc után kiadjuk, illetve az előre lefoglalt ki NEM használt játékidőt teljes árban számoljuk fel!

Kedvezményre való jogosultságukat kérem előre jelezzék – játékindítást megelőzően – a számlanyomtatást követően reklamációt nincs módunk elfogadni!

Sportszolgáltatásaink igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend- és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni.

A Pearl Harbor Étterem & Bowling Center üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért.

A létesítmény területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül azt jelezni. Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Segélyhívó : 112

A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti. A Pearl Harbor Étterem & Bowling Center üzemeltetője fenntartja a jogot a létesítmény egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával. Pearl Harbor Étterem & Bowling Center Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára a recepción és a honlapon (www.pearlharbor.hu), elérhető és áttekinthető.

A Pearl Harbor Étterem & Bowling Center üzemeltetését
a Cafe and Game Kft. (Budapest 1032 Bécsi út 136) végzi.

A szolgáltatások igénybevétele, ill. az online és ofline foglalások.
a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

Bowling pályák 14 éven aluli gyermek a sporttérben csak nagykorú felnőtt felügyeletében tartózkodhat!
A pályatérre lépni kizárólag zokni viselése mellett
a rendszeresített speciális bowling cipő használatával engedélyezett.

A bowling árak a speciális cipők használati díját nem tartalmazzák.
A helyszínen speciális csere cipő vehető igénybe 300 Ft ellenében.
A speciális cipő viselése csak épületen belül engedélyezett!
Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő viselete tilos.

A pályákat csak rendeltetés szerint lehet használni, a játékostársak vagy más vendégek zavarása tilos.
• A bowling pálya gurító terébe belépni szigorúan tilos és balesetveszélyes.
• A pályák használata csak a játékszabályok szerint, mások zavarása nélkül megengedett.
• Használat után a cipőket az arra rendszeresített recepción köteles minden vendég elhelyezni.
• A játék során kizárólag a Bowling Centerben vásárolt étel- és italféleségek fogyaszthatók.
• Saját-golyó sérülésekért nem vállalunk felelőséget. Biliárd asztalok
• A biliárd asztalokra tilos felülni .
• A játék során kizárólag a Bowling Centerben vásárolt étel- és italféleségek fogyaszthatók.
• A biliárd asztalok nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Kellemes kikapcsolódást és testi, lelki felfrissülést kíván a Pearl Harbor csapata !